Viega Megapress: vlisovací přípojka pro silnostěnné ocelové trubky

Úplný popis

Ostrava, 5.12.2016

S potrubním systémem Viega Megapress je možné během okamžiku zalisovat silnostěnné ocelové trubky. To je ve srovnání s tradičním svařováním zřetelně hospodárnější a bezpečnější. Časová úspora až o 60 % přesvědčila mnohé instalatéry. Nyní má Viega k dispozici pro silnostěnné potrubní systémy také vlisovací přípojku. Vlisování přípojky do stávající instalace z ocelových trubek trvá s novým lisovacím připojením Megapress a příslušnou sadou nářadí jen dvě minuty. Instalace je ihned připravena k provozu. Tím patří svařování v kotelnách definitivně minulosti.

 

Pro dodatečné osazení vlisovací přípojky Megapress potřebuje instalatér pouze vrtačku, lisovací nástroj Viega a novou sadu nářadí. Nejprve musí vyvrtat rozměrově přesný otvor pomocí upínacího zařízení (patří k sadě) a vrtacího vřetena. Následně do trubky zalisuje vlisovací přípojku pomocí lisu a nástavce (rovněž součást sady nářadí). Trvalou těsnost zajišťuje integrovaný profilový těsnicí prvek. Navíc nabízí nové vlisovací připojení jako všechny spojky „Megapress“ s SC-Contur jistotu nucené netěsnosti v nezalisovaném stavu. Omylem nezalisované spoje jsou při zkoušce těsnosti znatelně netěsné. Po zalisování jsou trubkové spoje trvale těsné.

 

Samostatný vícenásobný T-kus

Nové vlisovací připojení je vybaveno vnitřním závitem ¾ palce, dodatečně je k dispozici redukční tvarovka pro přípojky ½ palce. Pomocí kompaktní technologie vlisovacího připojení Megapress je možné umístit více vývodů vedle sebe, nebo nad sebe. Tak lze také vytvořit samostatný „vícenásobný T-kus“ pomocí přípoje ¾ a ½ palce.

 

Připojení za dvě minuty

Vlisovací připojení Megapress je výrazně časově hospodárnější než náročné svařování. Finální spojení je vytvořeno během pouhých dvou minut. Kromě toho není nutné zohledňovat zabezpečení proti vzplanutí ani dobu ochlazování svařovaného materiálu. Napojené zařízení může být uvedeno do provozu bezprostředně po zalisování.

Vlisovací připojení Megapress je vyrobeno z oceli se zinko-niklovým povlakem a je k dispozici pro sedm rozměrů ocelových trubek mezi 1 1/2 až 6 palců.