Potrubní systémy od firmy Viega doslova provrtaly tyrolský led

Úplný popis

Ostrava, 22.2.2017

Nová elegantní stavba v Tyrolských Alpách se tyčí ve výšce 2 200 metrů nad mořem. Tento špičkový horský objekt dělá svému jménu čest. V létě se tu křižují trasy cykloturistů a motoristů, v zimě pak fanoušků lyžování i pěších vysokohorských turistů. Aby bylo možné pro tisícovky návštěvníků v kterémkoli ročním období bezpečně zajistit pitnou vodu a teplo, byla všechna potrubí precizně nainstalována s využitím systémové techniky od firmy Viega. „Při realizaci tak náročného projektu pro nás bylo klíčové zajistit bezpečné a kvalitní zásobování pitnou vodou a teplem. Od začátku jsme věděli, že požadovanou kvalitu a bezpečnost je možné dosáhnout jen se značkou Viega,“ říká Ing. Siegfried Hummel, ředitel realizační firmy Hummel GmbH pro sanitární, topenářské a klimatizační instalace.  

U paty hraničního průsmyku Timmelsjoch se vine malebná silnice, která spojuje rakouské severní Tyrolsko s italským jižním Tyrolskem.  V zimě však bývá tento průsmyk často uzavřen kvůli vysokým vrstvám sněhu a lavinovému nebezpečí. Jízda z rakouského Hochgurglu ke stanovišti před průsmykem se však přesto vyplatí! Zvláště nyní, kdy na tomto místě vyrostla nová pozoruhodná stavba. Ta pod jednou střechou skrývá stylovou restauraci, stanici kabinové lanovky, neobvyklé muzeum motocyklů a stanoviště pro výběr mýtného za průjezd průsmykem. Pokud navíc hustě sněží, zapadá tato budova harmonicky do okolní krajiny a působí jako velká sněhová závěj…

Zásobování budovy pitnou vodou a teplem má na starost přibližně 2 600 metrů potrubního systému, který je vybaven lisovanými spojkami od společnosti Viega. „U objektů, které jsou stavebně tak náročné, jako právě tento, je vždy důležitá bezpečnost a kvalita. Té nemůžete nikdy dosáhnout, když nemáte k dispozici potřebné potrubní spojky – často i v nestandardních nebo méně běžných provedeních,“ uvádí Florian Reich, technický ředitel závodu firmy Hummel GmbH z Längenfeldu, který se dobře vyzná ve výstavbě ve zvláštních lokalitách.

 

„Základní tábor“ je daleko

K zahájení stavby „Top Mountain Crosspoint“ došlo na jaře 2015, ihned poté, co na místě odtály poslední zbytky sněhu a povětrnostní podmínky stavbu umožnily. Od samého počátku se jednalo o velmi ambiciózní projekt, a to nejen díky nepříznivému klimatu v místě stavby, ale také s ohledem na jeho velikost, která činí bezmála 6000 m². Jako první část nového komplexu spatřilo světlo světa stanoviště pro výběr mýtného za průjezd průsmykem. To zahájilo svůj provoz již v létě téhož roku. Provoz lanovky a restaurace pak měl začít se zahájením zimní sezóny. Působivé muzeum motocyklů se otevřelo přesně podle plánů na jaře 2016. Celková doba výstavby objektu tak zabrala překvapivě málo času - jen osm měsíců!

K nelehkým výzvám pro odbornou realizační firmu Hummel GmbH patřilo zajištění disponibility všech instalačních komponent. „Různé uživatelské sektory této budovy a její mimořádné architektonické ztvárnění si vyžádaly mnoho různých geometrických tvarů lisovaných spojek. Jak je to u firmy Viega zvykem, poskytovala nám tyto spojky vždy přesně podle harmonogramu,“ zmiňuje pan Reich jeden z důležitých faktorů rychlé realizace stavby. „Náš ‚základní tábor‘ do něhož byl materiál centrálně dopravován, byl totiž od místa stavby hodně vzdálený. Přesné termíny dodávek nám tak umožnily přesně plánovat čas odvozů na místo stavby a tím šetřit drahocenný čas.“

 

Materiály trubek byly kombinovány podle aktuálních potřeb

Pro rozvody tepla byly zabudovány různé systémy lisovaných spojek. Například „Prestabo“ z oceli, pozinkované Sendzimírovou metodou, které bylo využito v technické centrále. Dále „Profipress“ pro větvená potrubí a stoupačky z mědi, a „Sanfix Fosta“ pro přípojky k radiátorům z flexibilního potrubí z umělé hmoty.

Instalace rozvodů pitné vody byla charakteristická mimořádnými požadavky na hygienu. „Bylo zapotřebí zajistit bezpečný rozvod pitné vody počínaje velmi využívanými sanitárními zařízeními až po sporadicky využívaná odběrní místa v muzeu, pracovišti pro výběr mýtného a v prostorách lanovky tak, aby v hygienicky citlivé oblasti restaurační kuchyně byla vždy k dispozici bezvadná pitná voda,“ zdůrazňuje Florian Reich další bezpečnostní aspekt tohoto speciálního objektu. Restaurace s 280 místy v interiéru a 380 místy na venkovní terase nabízí denně kulinářské lahůdky stovkám návštěvníků, což musí probíhat ve špičkových hygienických podmínkách a naprosto spolehlivě.

Zajištění požadované kvality pitné vody bylo realizováno vhodným dimenzováním potrubí podle příslušných potřeb a prosmyčkováním (zokruhováním) instalovaných potrubí. Často používaná odběrní místa byla přitom situována tak, aby byla v celé rozvodné síti zajištěna pravidelná obměna vody. „Šlo nám o pokud možno co nejmenší objem potrubí se současným bezpečným zásobováním jednotlivých odběrních míst potřebným množstvím pitné vody,“ objasňuje pan Reich zvolenou plánovací koncepci.

V rámci realizace zakázky nainstalovali zkušení profesionálové od firmy Hummel hlavní vedení z ušlechtilé oceli s využitím systému lisovaných spojek „Sanpress Inox“ v dimenzi DN 64. Stoupačky jsou měděné (se systémem „Profipress“), přípojky odběrních míst pak byly realizovány vícevrstvou plastovou trubkou hospodárně odvíjenou podle potřeb jednotlivých dimenzí z rolí přímo v místě instalace (systém „Sanfix Fosta“)

 

Shrnutí: kvalita v jakémkoli místě a v každém ohybu

Dojde-li k zasněžení obloukovité střechy objektu „Top Mountain Crosspoint“, integruje se stavba zcela přirozeně do okolní alpské krajiny. Budova však působí harmonickým dojmem i v létě, kdy se silnice v průsmyku stávají oblíbeným místem motocyklistů, kteří pak využívají pohostinství místní restaurace a těší se ze zajímavostí muzea historických motocyklů, jež se v objektu rozkládá na ploše 2600 m².  

Aby se daný stavební záměr v této vysokohorské lokalitě podařilo zrealizovat ve stanovených osmi měsících a v rámci 23 milionového rozpočtu, byla zapotřebí špičková logistika ze strany všech zapojených dodavatelů. Pro topenářské a sanitární instalace to znamenalo zaručenou a spolehlivou disponibilitu všech komponent, zejména pak speciálních lisovaných spojek.

Minimálně stejně důležitá jako rychlý postup stavby je však i kvalita provedených prací, protože ta garantuje řádný provoz: „Výpadek zásobování teplem nebo pitnou vodou by byl zejména v zimě velmi nepříjemný. I proto jsme využili systémy lisovaných spojek firmy Viega. Ze zkušenosti víme, že zajišťují skutečnou těsnost všech spojů,“ konstatuje Florian Reich a naznačuje tím význam bezpečnostního elementu SC-Contur lisovaných spojek Viega.

Tímto kvalitativním prvkem se vyznačují všechny systémy lisovaných spojek od firmy Viega. SC-Contur zajišťuje, aby se na případný omylem nezalisovaný spoj přišlo nejpozději při tlakové zkoušce potrubí – jednak poklesem tlaku na manometru a dále pak zjevným únikem média v místě spojky, které omylem nebylo řádně zalisováno. „Dodatečnou bezpečnost nám poskytuje fakt, že taková spojka si zachovává vynucenou netěsnost v celém rozsahu zkušebních tlaků,“ oceňuje pan Reich kvalitu spojek Viega. To v praxi znamená, že jak při „mokré“ zkoušce těsnosti potrubí s využitím vody jako média v přípustném rozmezí tlaků od 1,0 do 6,5 bar, tak i při „suché“ zkoušce těsnosti s tlaky od 22,0 milibar do 3,0 bar garantuje element SC-Contur snadno zjistitelnou vnucenou netěsnost. To nadto umožňuje provádění časově úsporné centrální zkoušky těsnosti i ve velmi rozvětvených potrubních sítích, jaké najdeme např. v objektu „Top Mountain Crosspoint“.

Profesionálové z firmy Hummel jsou přesvědčeni, že s takovou kvalitou není jakýkoli ohyb problém, a to ani v tak složitých podmínkách, jaké provázela stavba „Top Mountain Crosspoint“. Další informace o stavbě na www.crosspoint.tirol a o použitých systémech na viega.cz