The contents of this page are also available in an other language. Do you want to change the language?

The contents of this page are also available in an other language. Do you want to change the language?

Country selection Country selection

Modernizované terminály na pražském letišti budou mít nové rozvody vody z nerezu

Úplný popis

Ostrava, 17.1.2019

Pocítil to skoro každý, kdo loni v létě někam letěl, protože dorazil o pár desítek minut později. Letecká doprava houstne nad celou Evropou, Česko se stává čím dál tím důležitější křižovatkou a Letiště Václava Havla Praha jedním z klíčových nebeských „přístavů“. Jak vyplývá z nejnovějších dat Mezinárodního sdružení letišť, v roce 2017 odbavilo přes 15 milionů cestujících a stalo se 5. nejrychleji rostoucím letištěm v Evropě v kategorii 10-25 milionů odbavených cestujících. Proto se tu připravují rozsáhlé investice do rozšíření a modernizace infrastruktury, které zahrnují mimo jiné náročnou a technicky pozoruhodnou rekonstrukci instalací. 

Cílem rozvojových projektů je zajistit komfortní a rychlý servis většímu počtu cestujících. Součástí dlouhodobého rozvojového plánu je ale také výstavba nové paralelní dráhy a rozšíření Terminálu 2 s novými letadlovými stáními a odbavovacími čekárnami. Dále také výstavba nových parkovacích domů, nového depa autocisteren či rozvoj veřejné části letiště v bezprostřední blízkosti terminálů, kde by mohla vzniknout nová administrativní centra, hotely či prostory pro kongresy nebo vědecká pracoviště.

Zásadní etapu rozvoje a největší investice plánuje pražské letiště přibližně od roku 2023, nicméně již od roku 2017 probíhá realizace dílčích rozvojových projektů. Letos na podzim uvedlo pražské letiště do provozu nové letadlové stání s odletovou čekárnou. Je určeno pro odbavování velkých dálkových letadel s rozpětím křídel až do 65 metrů. Takovým strojem je např. nejmodernější letadlo současnosti Boeing B787 Dreamliner, který nyní létá z Prahy do Doha nebo Soulu. Odbavit zde bude možné také letoun Boeing 767, kterým se od června 2019 bude pravidelně létat do Newarku v USA. V rámci výměny rozvodů instalací probíhá aktuálně v celém Terminálu 1 a 2 postupně podle stavební připravenosti výměna instalací pitné vody a cirkulačních rozvodů.

Letiště Václava Havla Praha dbá pochopitelně velmi důsledně na kvalitu pitné a teplé vody, úroveň jejího bezvadného stavu v rozvodech je zajišťována i chemickou cestou. Hlavním kritériem při výběru instalačního materiálu pro rekonstrukci rozvodů teplé a cirkulační vody na Terminálu 1 proto byla garance dlouholeté maximální míry hygieny. Pro instalace byly nakonec vybrány systémy Sanpress Inox z nerezu a plastohliníkový systém Smartpress, obojí od společnosti Viega. V nerezu jsou vedeny hlavní rozvody teplé vody v dimenzích 64-108 mm. Systém Smartpress byl instalován v dimenzích 16-63 mm a zajišťuje i rozvody k jednotlivým odběrným místům.

Oba použité systémy - systém Sanpress Inox svou materiálovou třídou 1.4521 a 1.4401 a systém Smartpress pak jedinečnou koncepcí spojů bez O-kroužku – umí s jistotou zaručit bezvadnou funkčnost po mnoho let. To s přihlédnutím k finanční a organizační náročnosti přestavby hrálo při volbě vhodného systému bezesporu důležitou roli.
Rozvody systému Smartpress již byly použity a uplatněny na dílčích akcích Letiště Václava Havla Praha jako jsou nová centrální bezpečnostní kontrola, komerční zóna na Terminálu 2, rekonstrukce WC v Terminálu 2 a rekonfigurace stání 1 v Terminálu 1. Počítá se s ním i v rámci rekonstrukce instalací pitné a teplé vody včetně cirkulačních rozvodů pro mytí letadel v objektu Hangáru F.

Dalším z důvodů, proč rozhodnutí padlo na systémy společnosti Viega, je časová a sortimentní náročnost projektu. Celá rekonstrukce je plánovaná v horizontu 10 let. „Jelikož nehodláme nijak omezit komfort odbavování pro cestující, probíhá realizace výměny rozvodů teplé a cirkulační vody po dílčích úsecích. Práce musí proběhnout rychle a precizně, přičemž se někde mění i dimenze, je potřeba rozvody natvarovat do nejrůznějších úhlů a vyhnout se stávajícím technologiím,“ vysvětluje technický pracovník vodovodů a kanalizací Letiště Václava Havla Praha Petr Oplt a dodává: „Oba použité instalační systémy se spojují lisováním, které je rychlé a jednoduché. Sortiment tvarovek je široký a z hlediska bezpečnosti se jedná o velmi spolehlivé systémy. To výrazně usnadňuje nelehkou realizaci.“

Právě pečlivá a důkladná koordinace rekonstrukce a neobyčejné nasazení zaměstnanců Letiště Praha přispívá k tomu, že rekonstrukce úspěšně probíhá i bez omezení již tak vytíženého provozu letiště.