Splachovací systém Viega Hygiene+
Splachovací systém Viega Hygiene+

Inteligentní splachovací systémy splachují jen tehdy, když nedochází k pravidelnému používání. A splachují jen takový objem vody, který v důsledku přerušení používání stagnuje v potrubí pitné vody. Právě v tom je síla splachovacího systému Viega Hygiene+.

Požadavky na splachovací systémy sílí právě ve veřejných budovách s přerušením používání, jako jsou např. nemocnice, školy, domovy důchodců a pečovatelské domy nebo hotely. Systém Viega Hygiene+ zde zaručí řádný provoz pomocí decentralizované, individuální splachovací techniky, která proces splachování řídí jak časově tak i objemově. Zaručuje kvalitu pitné vody v každém odběrném místě.

 

Splachuje jen tolik, kolik je nutné a tak málo, jak jen je možné

 

Odběrová místa jsou v instalaci potrubí pitné vody zapojená „ve smyčce“, např. s dvojitými nástěnkami od přípoje armatury k přípoji armatury. Na konci řadového nebo okružního vedení se nachází ovládací deska se splachovací funkcí Viega Hygiene+, jako např. ovládací deska Visign for Care a/nebo hotová sestava pisoáru Visign for More s infračervenou elektronikou (citlivé ovládací desky série Visign for More na vyžádání).

 

Integrované řízení registruje váznoucí odběr pitné vody a podle individuálně programovatelného časového intervalu automaticky vytvoří řádný provoz. Zabrání se tak bujení organizmů v důsledku stagnace. Splachování se navíc provádí podle množství, tzn. spláchne se výhradně objem potřebný k propláchnutí daného úseku instalace.

Výhody na první pohled:
 • Žádná zbytečně zvýšená spotřeba vody
 • Žádné zbytečně zvýšené poplatky za odpadní vodu
 • Neomezené možnosti pro poschodí a bytové jádro díky volbě libovolného přívodního vedení do patra (např. jako řadové nebo okružní vedení)
 • Realizovatelné i s bytovým vodoměrem
 • Hygienické používání díky bezdotykové, elektronické senzitivní ovládací desce
 • Bonus vzhledu 

Všeobecné vlastnosti

 • Nastavitelné časové intervaly: 1 krát, 2 krát, 3 krát týdně, 2 nebo 4 týdně 
 • nastavitelná množství splachování [litry]: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 9
 • Programování se provádí na ploše senzoru bez nástroje
 • Lze kombinovat se všemi podomítkovými splachovacími nádržkami Viega s dvojmnožstevní technikou
 • Lze dovybavit, pokud je k dispozici přípoj 230V, řadová/okružní instalace vedení a prázdná trubka pro ovládací rozvod

Další informace:

Produktová skupina J2

Ovládací deska Visign for Care: Programování se provádí pomocí magnetického klíče.
Ovládací deska Visign for Care: Programování se provádí pomocí magnetického klíče.
Časový interval: Programování na ploše senzoru
Časový interval: Programování na ploše senzoru "malé splachovací množství"
Splachovací množství: Programování na ploše senzoru
Splachovací množství: Programování na ploše senzoru "velké splachovací množství"