Průmysl

Průmysl
Systémy Viega se nejlépe osvědčily v průmyslu, kde jsou vystaveny obzvláště vysokým požadavkům. Používají se mimo jiné v průmyslových potrubních systémech chladicí a procesní vody, stejně jako v zařízeních se stlačeným vzduchem a nízkotlakou párou.
Oblasti použití v přehledu
 

Všechny obory

Potrubní systémy chladicí a procesní vody a zařízení se stlačeným vzduchem a nízkotlakou párou.

Automobilový průmysl

Spojky bez silikonu ("odmaštěné") např. pro použití v lakovacích linkách.

Konstrukce přístrojů a zařízení

Rozvody pro technické pracovní plyny, jakož i média obsahující olej, pøípoje médií k výrobním zaøízením.

 

Chemický průmysl

Vedení technických pracovních plynů, vzácných plynů a vzácných kapalin.

Dálkové rozvody tepla

Potrubní systémy se speciálními těsnicími prvky

Offshore instalace

Výstavby hotových domů

 

Výrobky Viega pro průmysl
 
Profipress

Kompletní systém z mědi.

Sanpress

Trubky z ušlechtilé oceli a lisovací tvarovky z červeného bronzu.

 
Sanpress Inox

Kompletní systém z ušlechtilé oceli.