Problematika hygieny
Problematika hygieny

V posledních letech se jasně ukázalo, že v instalacích pitné vody může hrozit mikrobiologický problém, který se musí brát vážně. Nové poznatky dokazují, že bakterie z pitné vody jsou daleko častějšími původci infekcí, než se doposud předpokládalo.

Odborníci přitom za slabá místa považují především:

  • neodborné dimenzování potrubní sítě
  • hygienické nedostatky při instalaci resp. uvedení do provozu
  • Chyby při pozdějším provozu.

 

Při projektování a instalaci zařízení pitné vody je zvláště důležité:

 

  • Volbou vhodného materiálu neposkytnout bakteriím živnou půdu
  • Předcházet stagnacím pomocí dimenzování trubek podle potřeby, stejně jako zohledněním reálných tlakových ztrát a chování uživatele
  • Správně izolovat, aby se kvalita pitné vody nemohla ovlivnit zchlazováním nebo zahříváním

 

Mikroorganismy potřebují ke svému rozmnožení v pitné vodě určitou teplotu. Proto by teplota studené vody neměla překročit 25°C a teplota teplé vody by neměla klesnout pod 55°C. Indikátorem kvality vody v instalaci pitné vody jsou m.j. tyto bakterie:

 

Pseudomonas aeruginosa

 

Tato bakterie je jedním z nejhlavnějších zárodků infekcí přenášených pitnou vodou, zejména v nemocnicích. Optimální teplota k jejímu růstu je mezi 25 a 30 °C. Ve zkušebním odběru 100 ml se nesmí vyskytnout žádný zárodek, protože podle Institutu Roberta Kocha (RKI) se za „zdravotně podezřelé” považují již ty nejmenší koncentrace. Terapie příslušných infekcí je obtížná. U lidí může způsobit těžká zánětlivá onemocnění orgánů i s následkem smrti. Případy výskytu zárodku v instalaci pitné vody měly vždy za následek okamžité zavření budov a jejich rekonstrukci.

 

Legionella pneumophila

 

Tato bakterie si v roce 1976 při první známé epidemii legionelly v jednom hotelu v USA vyžádala 30 mrtvých. V tisku se od té doby stále objevují podobné případy. V Německu se nyní vychází z počtu cca 30.000 onemocnění legionellou za rok – a to při míře úmrtnosti 10 až 15%, tedy cca 3.000 smrtelných případů za rok. Dobré podmínky pro své rozmnožení mají legionelly mezi 25 a 45°C.

 

Závěr

 

Nejlepší možná kvalita pitné vody se dosáhne jen společensky odpovědným chováním projektantů, instalatérů a provozovatelů. Je přitom důležitá kompetentní souhra všech.

 

Dále čtěte:

Projektování instalací pitné vody

Pseudomonas aeruginosa se považuje za jeden z nejvýznamnějších zárodků infekcí, které se v budovách rozšiřují pitnou vodou.
Pseudomonas aeruginosa se považuje za jeden z nejvýznamnějších zárodků infekcí, které se v budovách rozšiřují pitnou vodou.
Legionella pneumophila je zárodek legionářské nemoci (atypický zápal plic).
Legionella pneumophila je zárodek legionářské nemoci (atypický zápal plic).