Pitná voda

Pitná voda je nejdůležitější životní potřebou.

Pitná voda je nejdůležitější životní potřebou. Bezvadná, čistá pitná voda je základním předpokladem našeho zdraví. Pitná voda však podléhá zkáze. Viega Vám nabízí systémová řešení pro nejlepší kvalitu pitné vody.

Problematika hygieny

Problematika hygieny

Krátké uvedení do tématu.

Náš příspěvek k hygieně pitné vody

Náš příspěvek k hygieně pitné vody

Inovativní a inteligentní.
Splachovací systém Viega Hygiene+

Splachovací systém Viega Hygiene+

Řízeno elektronicky. Pro čistou kvalitní pitnou vodu.

Nejčastější otázky a odpovědi k záplavám

Nejčastější otázky a odpovědi k záplavám

Jaké riziko představují pro instalaci pitné vody?