Megapress: lisování místo svařování
Megapress: lisování místo svařování

Doposud platilo, že pokud chceme spojit černé ocelové potrubí, musíme svařovat. S lisovacími spojkami systému Megapress nyní Viega nabízí nové řešení, které je bezpečnější, snadnější a ekonomičtější.

Jistě. Ocelové trubky se dají svařovat. Ovšem samotná instalace zrovna snadná není. Časově i fyzicky náročná práce a nebezpečí vzniku požáru dělá ze svařování ne příliš atraktivní činnost. Když připočteme ještě manipulaci s těžkými plynovými nádobami, svařovacím nářadím a situace, kdy musíme svařovat vysoko nad úrovní hlavy nebo v těžko přístupných místech, jde opravdu o náročný fyzický výkon. Navíc v instalacích nezřídka bývají místa, která lze opracovat pouze zrcadlovým svářením.

Jde to až o 60% rychleji.

Oproti tomu spojování ocelových potrubí se spojkami Viega Megapress je mnohem snadnější a celý pracovní postup je kratší.  Pokud ocelové trubky odpovídají normám DIN EN ISO 6708 nebo DIN EN 10220/10255, nehraje roli, jakou sílu stěny mají instalované trubky. Výsledkem je bezpečné a garantované pevné spojení, které je ihned připraveno na plnou zátěž. Odpadá zde čas potřebný k vychladnutí potrubí i nutnost dozoru nad možným vznikem požáru.

 

Lisovací technika ale není jen bezpečná a snadná, je taky ekonomická. Ve srovnání se svařováním ušetří instalatér při lisování až 60% montážního času. Jasně vítězí i ve srovnání s jinými metodami, jako jsou např. závitové spoje.

Ocelová trubka se zkrátí a začistí. Vyměří a označí se hloubka zastrčení. Poté se spojka Viega Megapress nasune na trubku

k místu označení.

Spojky Megapress o rozměrech 3/8“ – 1“ se zalisují lisovací čelistí.

Od rozměru 11/4“ se pro zalisování používá lisovací prstenec.

Spojka se slisuje nářadím Viega Pressgun  - během pár sekund, pevně a natrvalo.

DE_PR_140312_Megapress_5_174.jpg
Megapress je mnohostranně použitelný. Na obr. je instalace dvou zásobníků čerpadla typu vzduch – voda. V rámci stavebního projektu pro 55 bytových jednotek bylo použito 500 spojek systému Megapress.
IMG_5915_174.jpg
Při instalaci moderních chladicích zařízení je potřeba dbát na ochranu před korozí. Na spojky Megapress je v průběhu výroby nanesena vrstva zinku-niklu, která před korozí výborně ochrání. To šetří čas i práci.
ME_Altbau_Keller_174.jpg
Při sanaci starších domů se často objeví instalace silnostěnných ocelových trubek. Díky systému Megapress je napojení na stávající rozvod rychlý, ekonomický a bezpečný. Na obr. realizace výměny kotle pomocí tvarovek Megapress.
Megapress_Druckluft.jpg
V průmyslových halách se občas provádějí pod stropem okružní instalace zařízení se stlačeným vzduchem. Použitím Megapressu profitujete ze snadné montáže ve výškách a praktického napojení zařízení na okruh pomocí T-kusů.
Megapress_Stickstoff-1_174.jpg
Instalace rozvodů s dusíkem se doposud kvůli vysokým nárokům svářela. I tyto rozvody lze nyní lisovat.
Megapress_Sprinkler_174.jpg
Ze zákona je nezbytné, aby komerční a průmyslové budovy s vysokým rizikem vzniku požáru byly vybaveny protipožárním rozvodem. Systém Megapress je pro vytvoření nebo rozšíření těchto rozvodů ideální.