Lisování místo pájení
Lisování místo pájení

Tradičně byly měděné trubky spojovány tvrdým nebo měkkým pájením, podle použití a média. Avšak lisovací spojovací systémy Viega, které byli vyvinuty vyspělou technologií před asi 20 lety, nabízí mnohem praktičtější řešení.

Až o 50 procent rychlejší proces a zaručena bezpečnost

 

V mnoha státech Evropy jsou tyto potrubní systémy dokonce schváleny pro instalace plynu. Jádrem bezpečnosti systému je lisovací technologie Viega s SC-Contur, kterou jsou opatřeny pouze lisovací spojky firmy Viega. Spolehlivě mezi sebou spojuje všechny instalační systémy a vždy tak zajišťuje naprosto hospodárne celkové řešení. Lze ji rozeznat podle barevného označení na drážce lisovací spojky. SC-Contur způsobí, že omylem nezalisované spoje budou ihned odhaleny: Pokuď je zařízení naplněno vodou, lze zřetelně rozeznat vytékání vody z nezalisovaných spojek v tlakovém rozsahu od 1.0 do 6.5 bar.

 V případě "suché" zkoušky těsnosti viditelně klesá tlak v celém rozsahu od 3.0 bar do 22.0 mbar.

 

Flexibilní a stabilní

 

Rychlost zpracování lisovacích spojek Viega je stejně působivá. Jen tři kroky - zkrácení trubky na požadovanou délku, instalace lisovacích spojek, ověření hloubky zasunutí - a proces lisování může začít. Žádná kalibrace jako u jiných lisovacích systémů.

To ušetří 30 až 50 procent práce (v závislosti na dimenzích trubek) v porovnání s pájením.

 

Jediný kompaktní lisovací nástroj

 

Lisování se provádí odpovídajícími lisovacími nástroji a čelistmi.

K dispozici jsou jak síťové lisovací nástroje, tak i akumulační nástroje, které umožňují vysoký stupeň flexibility. Díky jejich vysoce kompaktnímu designu se můžou použít i v těžce dostupných místech jako například při instalaci potrubí.

 

Bez nebezpečí požáru

 

Je zde ještě další důvod, proč je lisovací technika mezinárodně úspěšná: zvyšuje bezpečnost zpracování, zejména v porovnání s pájením. Protože se při lisování nepracuje s otevřeným plamenem, proces probíhá bez rizika požáru a nákladných protipožárních opatření.  Proto mohou být trubky, spojovány technikou lisování, instalovány také ve výbušných průmyslových podmínkách bez přerušení procesů výroby.  

 

Viega nabízí široký výběr lisovacích systémů: Vedle měděného systému Profipress, zahrnuje lisovací program také systémy z ušlechtilé oceli (Sanpress a Sanpress Inox), z nelegované oceli (Prestabo), či systém tvarově stálého plastového potrubí (Pexfit Pro). Rozmanitost aplikací potrubních systémů Viega je téměř neomezená.  

Lisovací spojky s SC-Contur
Všechny lisovací spojky firmy Viega jsou opatřeny SC-Contur. Ta způsobí, že omylem nezalisované spoje budou ihned odhaleny. Funguje jak pro stlačený vzduch tak pro vodu.
Lisování
Lisování je rychlejší než pájení. Vyžaduje pouze tři kroky: Po zkrácení trubky na požadovanou délku se nasadí lisovací spojka a ověří se hloubka zasunutí. Lisovací nástroj se uvede do provozu – umístit, aktivovat, hotovo.
Lisování rychle a snadno
Už není nutná nákladná a časově náročná příprava a následné ošetření jako je vysušení trubek a odstranění stop po ohni a pájení. Systém navíc umožňuje práci v těžce dostupných místech.
Kufr s lisovacím nástrojem
Lisovací technologie Viega používá jeden lisovací nástroj (s čelistí požadované dimenze). Není zapotřebí žádné jiné vybavení, jako vyžaduje proces pájení.