Hlídač proudění plynu
Hlídač proudění plynu

Hlídače proudění plynu (GS) hrají ústřední roli při aktivních bezpečnostních opatřeních u nových instalací plynových zařízení.

Hlídače je nutno použít u nových instalací zařízení pro rozvody plynu, jakož i u podstatně měněných stávajících zařízení. Doporučuje se instalace hlídače proudění plynu k hlavnímu připojovacímu vedení.

Pokud objemový proud překročí předem zadanou hodnotu z důvodu nekontrolovaného úniku plynu, hlídače proudění plynu automaticky uzavřou vedení.  

Spolehlivost efektivní zkoušky díky SC-Contur.

Plynové armatury s lisovacími přípoji Viega mají zajištěnou spolehlivou zkoušku těsnosti díky SC-Contur. Neslisované spoje lze při zkoušce vzduchem resp. inertními plyny o tlaku od 110 mbar do 3,0 bar rozpoznat viditelným poklesem tlaku na manometru.

Slisované spojení je trvale bezpečné a zaručeně těsné.

Hlídač proudění plynu při normálním provozu
Obr.1 Hlídač proudění plynu při normálním provozu
Hlídač proudění plynu při výskytu poruchy
Obr. 2 Hlídač proudění plynu při výskytu poruchy