Nejčastější otázky týkající se instalace pitné vody po záplavách.
Nejčastější otázky týkající se instalace pitné vody po záplavách.

1.

Je záplavou ohrožena pouze instalace pitné vody v jednotlivých domácnostech?

Ne, záplava může způsobit znečištění i v komunálních rozvodech nebo v přípojce k rodinnému domu. Máme-li tedy podezření na znečištění určitého úseku, je zapotřebí tento úsek pečlivě pročistit.

2.

Kdy dochází k ohrožení instalace při záplavách?

Riziko vzniká u každé instalace, která příjde do styku se znečištěnou záplavovou vodou: promáčená izolace může vézt ke korozi; vniknutá voda způsobuje kontaminaci, především nebezpečnými bakteriemi E. coli.

3.

Jak lze rozpoznat kontaminovanou vodu?

Špinavá nebo zapáchající voda je jasným znamením znečištění. Speciálně bakteriální kontaminaci však nelze tak jednoduše rozpoznat. Proto jakmile se záplavová voda dostane k potrubnímu rozvodu nebo k armaturám, měla by být instalace pitné vody kompletně vyčištěna a propláchnuta. I v případě pochybností nebo v budovách s rizikovými pacienty se doporučuje vodu pro jistotu otestovat.

4.

Jaká opatření je nutné ihned po kontaminaci pitné vody dodržovat?

Nejprve musí být z veškerých trubek, armatur atd. odstraněna izolace, aby nedošlo ke korozi. Jako další krok je potřeba celou instalaci z vnější strany důkladně očistit. K tomu by měla být použita pouze bezvadná voda (doporučuje se prověřit u dodavatele nezávadnost).
Poté je potřeba instalaci odborně vymýt a případně vydezinfikovat. Postup vyplachování je uveden v příslušném poznámkovém listě ZVSHK a v DVGW-pracovním listě W 557. Aby byla zachována kvalita pitné vody, je nutné tyto práce provést odborníkem/ instalatérem.

5.

Jak nákladné jsou tyto čisticí práce?

Zpravidla stačí, pokud se kontaminovaná voda podle poznámkového listu ZVSHK a v DVGW-pracovního listu W 557 pročistí a vypláchne směsí vody a vzduchu. Při jakýchkoli pochybách o čistotě instalace byl měl být proveden test odebraného vzorku. K chemické dezinfekci bychom měli přistupovat až k jako poslední možnosti, jak hygienicky vyčistit potrubí, protože představuje značnou zátěž pro potrubí i spojovací komponenty. Kromě toho nemusí vždy odstranit zdroj znečištění a může docházet k další kontaminaci.

 

6.

Jaký je postup u instalace, která je nedokončená, např. v hrubé stavbě?

Než se bude pokračovat v montáži, musí se stávající instalace uzavřít a podle zásad ZVSHK a DVGW propláchnout a vyčistit. I v průběhu dalších stavebních prací je potřeba myslet na to, že i další komponenty určené k instalaci, které byly zatopeny, je nutné důkladně pročistit a vysušit. Po prvním novém ukončeném stavebním úseku by se mělo provézt otestování instalace, abychom se ujistili, že čistění bylo provedeno důkladně a instalace je s z hygienického hlediska nezávadná.

7.

Jak se nakládá se zbožím v zaplaveném skladě?

Pokud voda zaplaví např. sklad nebo provozovnu instalatérské firmy či velkoobchodu, musí být veškeré komponenty pečlivě vyčištěny a vysušeny.To znamená: otevřeme všechny sáčky  a všechny fitinky a armatury pečlivě omyjeme čistou vodou. Případné zátky předem oddělíme. Totéž platí pro trubky. Poté se musí všechny komponenty důkladně vysušit, protože se ve zbytkové vodě mohou začít množit bakterie. Doporučuje se také odběrový test první instalace, ve které budou tyto komponenty začleněny. Také bychom měli všechny tvarovky a trubky prohlédnout a ujistit se, že nedošlo k nějakému viditelnému poškození. Poškozené nebo znečištěné komponenty je nutné vyřadit.

8.

Měla by se z opatrnosti otestovat každá instalace pitné vody?

U každé instalace není testování nutné; i z kapacitních důvodů. Při opětovném uvedení do provozu se ale každopádně doporučuje otestovat instalace v budovách s rizikovými pacienty, jakými jsou např. pečovatelské domy či domovy pro seniory, školky nebo nemocnice. Zpravidla zde stačí test na koliformní bakterie, protože jiné druhy bakterií (např. legionella nebo pseudomonáda) se ve studené vodě nemnoží do rizikového množství. To bylo potvrzeno studií po povodni v roce 2002.