Viega SC - Contur
Viega SC - Contur

Lisovací spojky jsou hospodárnější a bezpečnější zároveň: Zpracování trvá méně času a SC-Contur od Viega ukáže omylem nezalisované spoje už při plnění zařízení nebo u zkoušky těsnosti, např. s vodou.

 

Získejte úplnou jistotu

 

Kvůli nízké výrobní toleranci se zdají trubka a spojka chvílemi už při nasazení dostatečně „těsné“ také bez lisování. Když je ale zařízení v provozu, spojka se může vlivem tlaku opět uvolnit, vytékající voda pak rychle způsobí obrovské škody. Dokonce i při minimálním tlaku vytéká voda přes SC-Contur ve spojích, které nebyly omylem zalisovány. Tím se zabrání drahým následným škodám.

 

Snadnější opravy

 

Přinejmenším stejně rozhodující jsou v praxi výhody zpracování lisovací spojovací technikou a sice, jak při nových instalacích, tak při případných opravách na již existujících instalacích. Lisovací spoj je například, podle jmenovitého průměru, do 40 procent rychleji hotový, než spoj provedený pájením. Důvodem je vedle rychlého procesu lisování skutečnost, že při lisovací spojovací technice odpadají časově náročné vedlejší práce, jako je odstranění otřepů nebo kalibrace.

 

Při opravách zařízení pro pitnou vodu se vyplácí ještě jeden další aspekt: Při lisování instalací trubek nemusí být zařízení zcela vyprázdněno. Zatímco zbytková vlhkost v trubce činí pájení nebo svařování téměř nemožným, lisování je možné i při stojaté zbytkové vodě.

 

Pro měděné, ocelové, jako i pro tvarově stálé vícevrstvé trubky

 

Viega nabízí rychlou a bezpečnou lisovací spojovací techniku pro všechny potrubní systémy a pro všechny běžné oblasti použití. Kovové potrubní systémy, jako je Profipress (měď), Sanpress (nerez) nebo Prestabo (pozinkovaná ocelová trubka) k tomu patří stejně jako Pexfit Pro (systém tvarově stálých vícevrstvých trubek).

 

Podle materiálů a oblasti použití (např. pitná voda, topení, plyn, stlačený vzduch, hasící zařízení) nabízí Viega vhodné lisovací spojky s odpovídajícími těsnícími prvky. Aby se spolehlivě zabránilo záměně těchto lisovacích spojek, jsou označeny barevně odlišným bodem. Zeleně označené lisovací spojky jsou například výslovně schváleny pro instalace pitné vody, žluté pro instalace plynu a červené pro instalace topení.

Dokonce i při minimálním tlaku vytéká voda přes SC-Contur ve spojích, které nebyly omylem zalisovány. Tím se zabrání drahým následným škodám.
Dokonce i při minimálním tlaku vytéká voda přes SC-Contur ve spojích, které nebyly omylem zalisovány. Tím se zabrání drahým následným škodám.
Voda vytéká přes SC-Contur ve spojích, které nebyly omylem zalisovány.
Voda vytéká přes SC-Contur ve spojích, které nebyly omylem zalisovány.